31/08/2017Νέα κατανομή σχολών στα Πεδία
Οι Σχολές στα επιστημονικά πεδία όπως διαμορφώνονται 
από το Φ.Ε.Κ 31/8/2017