ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 1 ώρα
ΑΡΧΑΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 5 ώρες

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 1 ώρα
ΑΡΧΑΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 5 ώρες

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ1 ώρα
ΑΡΧΑΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ5 ώρες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ Α΄ και Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΣ

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ , ΑΡΧΑΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ