29/08/2017Οδηγός Σπουδών 2017-2018

→ 8 -μελή ομοιογενή τμήματα

→ Τμήματα για άριστους μαθητές

→ Συχνή ενημέρωση γονέων  και μέσω διαδικτύου

→ 3 - 4  διαγωνίσματα κάθε μήνα

→ Φροντίδα και υποστήριξη σε κάθεμαθητή

→ Παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού

→ Βοήθεια στην συμπλήρωση του  ηλεκτρονικού μηχανογραφικού

→ Μαθήματα σε διαδραστικούςπίνακες  - ψηφιακές γραφίδες.

→ Φροντιστηριακά βιβλία -σημειώσεις - εξωσχολικά βιβλία.

→ Δωρεάν ενισχυτικές ώρεςδιδασκαλίας.

→ Τήρηση καρτέλα επίδοσης μαθητή.

→ Υπεύθυνος καθηγητής σε κάθετμήμα.

Οδηγός Σπουδών 2017-2018 σε pdf