ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) 3+1 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 1 ώρα
ΑΡΧΑΙΑ 2 ώρες
ΓΛΩΣΣΑ 1 ώρα
ΣΥΝΟΛΟ 10 ώρες