ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

2ο ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΘΕΤΙΚΕΣ

Γενικής παιδείας ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 1 ώρα
ΧΗΜΕΙΑ 1 ώρα
ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες
Προσανατολισμού ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. 3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ. 2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ. 1 ώρα
ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες

3ο ΠΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 1 ώρα
ΧΗΜΕΙΑ 1 ώρα
ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ. 2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ. 1 ώρα
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ. 1 ώρα
ΣΥΝΟΛΟ 10 ώρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Γενικής παιδείας ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ώρες
ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες
Προσανατολισμού ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. 3 ώρες
Α.Ε.Π.Π 1 ώρα
Α.Ο.Θ 1 ώρα
ΣΥΝΟΛΟ 9 ώρες

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Γενικής παιδείας
ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες
Προσανατολισμού ΑΡΧΑΙΑ 5 ώρες
ΚΟΙΝΩΝ.-ΛΑΤΙΝ. 1 ώρα
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. 1 ώρα
ΣΥΝΟΛΟ 9 ώρες

Η Β΄ Λυκείου είναι τάξη προετοιμασίας σε μαθήματα της Γ΄ Λυκείου