16/04/2018Εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Επαγγελματικός Προσανατολισμός
με εισηγητή : Στράτο Στρατηγάκη  ( Μαθηματικό  - Ερευνητή σε θέματα Παιδείας)
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΙΟΥ ώρα : 11:00