ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (ΕΠΑΛ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ώρες
ΜΑΘΗΜ. ΕΙΔΙΚ. 1 2 ώρες
ΜΑΘΗΜ. ΕΙΔΙΚ. 2 2 ώρες
ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες