ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 1 ώρα
ΑΡΧΑΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 7 ώρες

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 1 ώρα
ΑΡΧΑΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 7 ώρες

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ1 ώρα
ΑΡΧΑΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ7 ώρες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ Α΄ και Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΣ

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ , ΑΡΧΑΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ