Φιλοσοφία

Κάθε μαθητής μας αντιμετωπίζεται ξεχωριστά με ενθάρρυνση και φροντίδα από κάθε εκπαιδευτικό μας, αναγνωρίζοντας από τα πρώτα μαθήματα το επίπεδο γνώσεων του ή τυχόν αδυναμίες του.

Η πολυετής εμπειρία μας και το πλήρες καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό με συνεχή προσπάθεια :

• εντοπίζει / καλύπτει αδυναμίες και κενά άμεσα

•προχωράει την ύλη με στόχο την καλή αφομοίωση της

• θέτει στόχους υψηλούς σε κάθε μαθητή μας

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ – ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ

Για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου και αυτούς που θέλουν να βελτιωθούν σε ασκήσεις διοργανώνουμε κάθε Σαββάτο πρόσθετη βοήθεια – επιμέλεια κατά την λύση ασκήσεων.

Την βοήθεια αυτή έχουμε την δυνατότητα να την καθιερώσουμε σε καθημερινή βάση κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς. Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει τη δίωρη εξάσκηση-διάβασμα του μαθητή υπό την επίβλεψη προσωπικού του φροντιστηρίου μας – εντοπισμός κενών σε συγκεκριμένα σημεία πάνω στις ασκήσεις.

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Κατά την διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων της Γ’ Λυκείου και των προαγωγικών των άλλων τάξεων προσαρμόζουμε τα μαθήματά μας στο πρόγραμμα των μαθητών ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή εκπαιδευτική και ψυχολογική στήριξη με διδακτικές ώρες για την τελική επανάληψη της τελευταίας στιγμής. Στο σημείο αυτό λύνουμε τελευταίες τυχόν απορίες και θέματα παλαιότερων ετών κάνοντας παράλληλα υποδείξεις για λεπτομέρειες που πρέπει να προσεχτούν. Η διαδικασία αυτή γεμίζει αυτοπεποίθηση το μαθητή και μειώνει όσο αυτό είναι εφικτό το άγχος του.

Στα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα δίνουμε τις απαραίτητες συμβουλές στους μαθητές μας για το χειρισμό της αντιμετώπισης των θεμάτων στις εξετάσεις και τον καταμερισμό του χρόνου (το οποίο αποτελεί συστατικό επιτυχίας).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ – ΜΑΘΗΤΗ

Ο γονέας – κηδεμόνας καθώς και ο ίδιος ο μαθητής προσωπικά έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται και από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος του , με σκοπό την συνεχή παραίνεση από αυτόν για την διαρκή πρόοδο του.

Ο υπεύθυνος καθηγητής του κάθε τμήματος στο Φροντιστήριο μας είναι ενήμερος για την επίδοση – των μαθητών του τμήματος σε όλα τα μαθήματά τους και ενημερώνει ο ίδιος τις καρτέλες επίδοσης τους . Επίσης κάθε μήνα έχει προσωπικό χρόνο ομιλίας με κάθε μαθητή του για υποδείξεις αφού πρώτα έχει ενημερωθεί από τους συναδέλφους του.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ

Για κάθε μαθητή μας κρατάμε την καρτέλα επίδοσης του. Η οποία περιλαμβάνει:

  • Βαθμούς στα διαγωνίσματα του μαθητή (ΣΑΒΒΑΤΑ)
  • Βαθμούς στα τεστ - φύλλα εργασίας εντός διδακτικών ωρών.
  • Τήρηση απουσιολόγιου (με ημερομηνίες- λόγους των απουσιών του)
  • Πεδία στα οποία ο κάθε καθηγητής του ενημερώνει για το διάβασμα του, τις επιδόσεις του, την πρόοδο του.
  • Πεδία στα οποία ο υπεύθυνος καθηγητής του τα ενημερώνει με την γενική εικόνα του.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΡΑΦΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ

Χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα εποπτικά μέσα για να κάνουμε το μάθημά μας πιο ενδιαφέρον. Με την βοήθεια των διαδραστικών πινάκων και ψηφιακών γραφίδων κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας αντλούμε πληροφορίες από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα προβάλλουμε στην τάξη. Αυτό έχει ως συνέπεια το αποτελεσματικότερο μάθημα και την ελαχιστοποίηση του χαμένου χρόνου.

Το μάθημα στο διαδραστικό πίνακα κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών μας καθώς οι ίδιοι χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο και είναι πλήρως καταρτισμένοι στις νέες τεχνολογίες .

Επίσης μπορούν στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας να πάρουν το μάθημα σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και να δοθεί σε κάποιον απόντα (αντικαθιστώντας τις χειρόγραφες σημειώσεις).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΑ

Σημειώσεις θα δίνονται κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς
σε κάθε μάθημα στο εκάστοτε μέρος της ύλης - κεφάλαιο.

Θα προτείνονται και βιβλία εκτός του σχολικού από τους καθηγητές μας για περισσότερη εξάσκηση. Tα φροντιστηριακά μας βιβλία παρέχονται στους μαθητές μας στην έναρξη του σχολικού έτους και έχουν συνοπτική θεωρία – μεθοδολογίες – υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις – πληθώρα άλυτων ασκήσεων για την εξάσκηση στο διάβασ μα των μαθητών μας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Διοργανώνουμε ενημερώσεις με θέμα το εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και του τρόπου πρόσβασης των μαθητών στα Α.Ε.Ι ,Τ.Ε.Ι (υπολογισμός βαθμού πρόσβασης - μορίων ανά επιστημονικό πεδίο ). Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε μαθητή να μιλήσει με τους διευθυντές για την καλύτερη επιλογή κατεύθυνσης (ομάδα προσανατολισμού) με βάση τις επιθυμίες του ως προς τα επαγγέλματα που ο ίδιος επιθυμεί.

Κάθε μαθητής μας έχει τη δυνατότητα να δώσει ένα ηλεκτρονικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω διαδικτύου να ανακαλύψει τις κλίσεις του και τις επιθυμίες του για το επάγγελμα που θέλει να ακολουθήσει καθώς και τις διεξόδους και προοπτικές πάνω σε αυτό. Συνεργαζόμαστε με την εταιρία employ που μας παρέχει το test επαγγελματικού προσανατολισμού ‘CAREER GATE TEST’ CGT 17

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

To φροντιστήριο μας είναι εξοπλισμένο με κατάλληλα προγράμματα μερικά από αυτά διαδικτυακά με τα οποία βοηθάμε τους μαθητές μας για έγκυρη και σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

1. Παρέχουμε φυλλάδια σχετικά με τις λεπτομέρειες του συστήματος εισαγωγής, τις βάσεις των ΑΕΙ-ΤΕΙ και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΑΕΙ-ΤΕΙ.

2. Παρουσιάζουμε επαγγέλματα και κλάδους επαγγελμάτων καθώς και τις προοπτικές τους

3.Υπολογίζουμε το βαθμό πρόσβασης και τα μόρια του κάθε υποψηφίου.

4. Συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό με προσωπικές συναντήσεις για την επιλογή των τμημάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ εφόσον πρώτα δημιουργήσουμε το μηχανογραφικό του “τοπικά“ στους υπολογιστές του φροντιστηρίου μας για τον έλεγχο αυτού και όταν το ολοκληρώσουμε περνάμε τις επιλογές του μαθητή στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

5. H Διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού ολοκληρώνεται με 3-4 προσωπικές συναντήσεις με τον κάθε μαθητή και σε αρκετές περιπτώσεις και την παρουσία των γονέων του μέχρι την οριστικοποίηση αυτού στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διοργανώνουμε δύο ενημερώσεις γονέων , στις οποίες οι γονείς έχουν δυνατότητα να μιλήσουν με όλους τους καθηγητές του μαθητή να ενημερωθούν για την απόδοσή του και τις βαθμολογίες των διαγωνισμάτων του.

Για την χρονιά που έρχεται οι ενημερώσεις θα γίνουν

1. Σαββάτο 7 Δεκεμβρίου 2019

2. Σαββάτο 14 Μαρτίου 2020

Εκτός από τις δύο αυτές ενημερώσεις η διεύθυνση και το προσωπικό του φροντιστηρίου μας είναι σε τακτική επικοινωνία με τους γονείς είτε τηλεφωνική είτε προσωπική σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.