ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΛΓΕΒΡΑ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) 4 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 2 ώρες
ΑΡΧΑΙΑ 2 ώρες
ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες