ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Από τη γραμματεία μας θα σας δοθεί μια αίτηση εγγραφής, η οποία θα πρέπει να παραδοθεί στο φροντιστήριό μας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη πριν την έναρξη των μαθημάτων. Απαραίτητη μαζί με την αίτηση είναι η προσκόμιση του ελέγχου επίδοσης της προηγούμενης τάξης.

Ο μαθητής ή οι γονείς του μπορούν να επιλέξουν όλο το πακέτο των μαθημάτων της κάθε τάξης του φροντιστηρίου ή κάποια από τις ομάδες μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς μπορεί αν κριθεί αναγκαίο να αλλάξουν οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας μεταξύ των μαθημάτων της ίδιας ομάδας.

Τα χειμερινά τμήματα ξεκινούν την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και συμπίπτουν με το τέλος της σχολικής χρονιάς μετά την περίοδο των καλοκαιρινών εξετάσεων. Κάποια τμήματα μπορεί να δημιουργηθούν και στη μέση της σχολικής χρονιάς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στις εθνικές εορτές και στις επίσημες σχολικές αργίες το φροντιστήριο παραμένει κλειστό και δεν γίνεται μάθημα.

Στις γιορτές των Χριστουγέννων το φροντιστήριο κλείνει για δέκα ημέρες ενώ στις γιορτές του Πάσχα περίπου έξι ημέρες.

Η ώρα διδασκαλίας είναι 50 λεπτά.

Τα τμήματά μας είναι 8 -μελή και οι ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα καθορίζονται από τα προγράμματα σπουδών κάθε τάξης .Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα έχει ως και 3 άτομα θα λειτουργεί με μειωμένο ωράριο.

Κατά την εγγραφή στο φροντιστήριο θα δίδεται σε κάθε μαθητή μια καρτέλα διδάκτρων. Το κόστος των τμημάτων περιλαμβάνει:

Τα μηνιαία δίδακτρα που έχουν συμφωνηθεί αναλόγως την τάξη και την επιλογή των μαθημάτων που διδάσκονται.

Τα δίδακτρα πρέπει να καταβάλλονται στην γραμματεία στο πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος μήνα. Οι μήνες πληρωμής στο φροντιστήριό μας από το Σεπτέμβριο έως και το Ιούνιο για την Γ΄Λυκείου ( 10 μήνες δίδακτρα) για τις υπόλοιπες τάξεις οι μήνες είναι από Σεπτέμβριο – Μάιο (9 μήνες δίδακτρα). Όλοι οι μήνες πληρώνονται ολόκληροι με τα συμφωνηθέντα κατά την εγγραφή δίδακτρα.

Δικαίωμα έκπτωσης έχουν αδέλφια μαθητών καθώς και όσοι προκαταβάλλουν τα δίδακτρα όλου του έτους.

Κατά την έναρξη της φοίτησης γίνεται συμφωνία για τα μαθήματα (ιδιωτικό συμφωνητικό) και τις υποχρεωτικές ομάδες μαθημάτων που ο κάθε μαθητής επιλέγει χωρίς να μπορεί να μειώσει ή να ξεγραφτεί από τα μαθήματα που ήδη έχει επιλέξει με συνέπεια την μείωση των διδάκτρων που έχει συμφωνήσει με τους διευθυντές κατά την εγγραφή του.


Επιστροφή διδάκτρων δεν γίνεται σε καμία περίπτωση.

Η διακοπή φοίτησης θα πρέπει να γίνει γραπτώς στην γραμματεία του φροντιστηρίου μας και να φέρει υπογραφή κηδεμόνα ή οικονομικά υπόχρεου.

Αν η διακοπή φοίτησης δεν γνωστοποιηθεί μια εβδομάδα πριν την έναρξη του καινούριου μήνα το φροντιστήριο θα λάβει τα δίδακτρα κανονικά λόγω έκδοσης απόδειξης.

Οι διευθυντές του φροντιστηρίου μπορούν να διακόψουν οποιαδήποτε στιγμή κάποιο μαθητή από το φροντιστήριο εξηγώντας του τους λόγους.

Τα μαθήματα είναι χωρισμένα σε ομάδες όπως φαίνονται στα προγράμματα σπουδών μας τα οποία ο μαθητής υποχρεούται να παρακολουθεί όπως είναι καθορισμένα από την διεύθυνση.

Αν κάποιος μαθητής θελήσει να ξεγραφτεί από ομάδα μαθημάτων στην διάρκεια της χρονιάς το φροντιστήριο δεν μπορεί να δεχτεί μείωση διδάκτρων.

Λόγος διακοπής ενός μαθητή από την διεύθυνση είναι και η μη παρουσία του στα διαγωνίσματα και τα μαθήματα. Επίσης η απρεπής συμπεριφορά απέναντι στους καθηγητές του.

Το φροντιστήριο κρατάει απουσιολόγιο και υποχρέωση των μαθητών μας είναι η ανελλιπής παρουσία τους στα μαθήματα.

Τα διαγωνίσματα γίνονται εκτός διδακτικών ωρών και είναι υποχρεωτικά.

Οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν τις καθορισμένες ώρες μαθημάτων.

Η συμπεριφορά των μαθητών στις αίθουσες και στους κοινόχρηστους χώρους του φροντιστηρίου πρέπει να είναι κόσμια και να αποφεύγεται κάθε φθορά των εγκαταστάσεων του φροντιστηρίου. Σε περίπτωση φθοράς που τυχόν συμβεί από κάποιο μαθητή ο κηδεμόνας του υποχρεούται να την αποκαταστήσει.