ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

2ο ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΘΕΤΙΚΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5+1 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 3 ώρες
ΓΛΩΣΣΑ&ΛΟΓ. 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 16 ώρες

3ο ΠΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ 4 ώρες
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4+1 ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 3 ώρες
ΓΛΩΣΣΑ&ΛΟΓ. 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5+1 ώρες
Α.Ε.Π.Π 3 ώρες
Α.Ο.Θ 3 ώρες
ΓΛΩΣΣΑ&ΛΟΓ 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ 6 ώρες
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2+1 ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ 2+1 ώρες
ΓΛΩΣΣΑ&ΛΟΓ. 3 ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες