08/01/2021Εξετατέα ύλη 2020-2021
Σύμφωνα με την περικοπή της 8-1-2021
  • Το Φ.Ε.Κ. με την  ύλη για Γενικό Λυκείου σε αρχείο pdf
  • Το Φ.Ε.Κ. με την  ύλη για ΕΠΑΛ σε αρχείο  pdf